Apoteket Hjärtat inför åldersgräns på avancerad hudvård

Annika Svedberg, Apoteket Hjärtat

Apotek Hjärtat, en ledande aktör på den svenska apoteksmarknaden, tar ett nytt steg för att främja ansvarsfull användning av hudvårdsprodukter. Företaget inför en åldersgräns på 15 år för köp av avancerad hudvård, en åtgärd som syftar till att skydda unga från de potentiellt skadliga effekterna av vissa hudvårdsprodukter.

Ansvarstagande i fokus

Monika Magnusson, vd för Apotek Hjärtat, understryker vikten av att företaget tar ett större ansvar för ungdomars hälsa och välbefinnande. Initiativet är ett svar på den växande trenden där allt yngre barn använder avancerad hudvård, vilket kan driva på osunda ideal och beteenden. Genom att införa en åldersgräns vill Apotek Hjärtat bidra till en mer hälsosam och balanserad syn på hudvård bland unga.

Individuella hudvårdsbehov

Chefsapotekare Annika Svedberg på Apotek Hjärtat poängterar att hudvård bör anpassas efter individens behov snarare än generella ideal. Avancerade produkter som syftar till att minska rynkor eller ge en jämnare hudton är sällan lämpliga för barn. Dessutom kan vissa produkter förvärra eller utlösa hudsjukdomar hos unga individer, vilket understryker behovet av vägledning och ansvarstagande i hudvårdsrådgivningen.

Åldersgräns som vägledning

Åldersgränsen fungerar som en riktlinje för Apotek Hjärtats medarbetare, där ungdomar med särskilda hudtillstånd som kräver avancerad hudvård ska kunna få de produkter de behöver. Detta tillvägagångssätt säkerställer att ungdomar får rätt hudvårdsprodukter baserade på medicinska behov snarare än kommersiella budskap.

Ingredienser under lupp

Åldersgränsen omfattar produkter med specifika ingredienser som AHA- och BHA-syror, vitamin A och C, samt olika former av peeling. Dessa ingredienser är kända för sina kraftfulla effekter på huden och kräver en förståelse för hur och när de ska användas korrekt för att undvika negativa konsekvenser.

Implementering i butik och online

Apotek Hjärtat har redan börjat implementera åldersgränsen i sina cirka 390 apotek över hela Sverige samt inom e-handeln. Denna åtgärd är ett led i företagets strävan att erbjuda en trygg och ansvarsfull service som främjar hälsa och välbefinnande.

Genom att införa en åldersgräns på avancerad hudvård tar Apotek Hjärtat ett viktigt steg mot en mer ansvarsfull konsumtion av hudvårdsprodukter bland unga. Initiativet speglar ett engagemang för att främja sunda hudvårdsrutiner och skydda unga från potentiella risker, samtidigt som det säkerställer att de som behöver särskild hudvård får adekvat tillgång till nödvändiga produkter.

Bild: Annika Svedberg, chefsapotekare på Apoteket Hjärtat (pressbild)