Behandla ditt eksem på rätt sätt

Eksem på armen

Atopisk dermatit, eller eksem som det vanligtvis kallas, är en åkomma som drabbar över en miljon svenskar så pass allvarligt att de behöver läkemedelsbehandling. Men hur många av dessa får den hjälp och den kunskap de behöver för att effektivt hantera sin sjukdom? Läkemedelsverket understryker betydelsen av egen kunskap och rätt behandling, men i praktiken är det många som famlar i mörkret.

Primärvården som första anhalt

Den som upplever besvär av eksem bör initialt vända sig till primärvården. Där får man ofta grundbehandlingen som består av mjukgörande krämer och inflammationsdämpande läkemedel. Elin Kimland, utredare vid Läkemedelsverket, påpekar att det är viktigt att kunna anpassa behandlingen efter hur allvarliga symptomen är, vilket kräver en aktiv medverkan från patientens sida.

En mångfacetterad sjukdom

Eksem kan se mycket olika ut beroende på en rad faktorer som ålder och hudtyp. Ett barns eksem skiljer sig från en vuxen persons, och en person med torr hud kan ha andra typer av problem jämfört med någon med fet hud. Det här gör att en schablonmässig behandling sällan är effektiv. Man måste med andra ord skräddarsy sin behandling, och det kräver kunskap och insikt.

Många eksem försämrar sig på grund av bristande behandling, vilket ofta kan undvikas genom bättre patientutbildning. Om grundbehandlingen inte hjälper är det viktigt att du träffar en hudläkare eller, i fall där barn är drabbade, en barnläkare för att utvärdera behovet av kompletterande behandling.

Livskvalitet i fokus

Det är lätt att underskatta hur mycket en hudåkomma som eksem kan påverka livskvaliteten. Det handlar inte bara om fysiskt obehag. Den psykologiska påverkan kan vara enorm, från självkänsla till social isolering.

Tips för effektiv hantering av eksem

  1. Vänd dig till vården
    Första steget till en bättre hantering av din sjukdom är att söka professionell hjälp.
  2. Kunskap är makt
    Ju mer du vet om din sjukdom, desto bättre rustad är du för att hantera den. Det finns massor av resurser, både online och genom hälsovården, där du kan lära dig mer.
  3. Var aktiv i din behandling
    Om du känner att din behandling inte fungerar som den ska, eller om ditt eksem förvärras, ta återigen kontakt med vården. Det kan vara tecken på att du behöver en justerad eller intensifierad behandling.

Trots att eksem är en folksjukdom som påverkar en betydande andel av befolkningen, finns det fortfarande stora kunskapsluckor både inom vården och bland allmänheten. Denna brist på medvetenhet och förståelse leder till att många lider i onödan. Med rätt utbildning och ett proaktivt förhållningssätt kan eksempatienter i många fall uppnå en bättre livskvalitet.