Naloxon nässpray kan bli receptfritt

Naloxon kan bli receptfritt.

Läkemedelsverket föreslår nu att Naloxon nässpray, ett livräddande medel vid överdos, kan bli receptfritt under förutsättning av rådgivning från apotekspersonal. Detta förslag, som presenterades den 30 november 2023, markerar en viktig milstolpe i kampen mot överdoser och narkotikarelaterade dödsfall.

Naloxon kan fungera som en livräddare vid överdoser av opioder som till exempel heroin, metadon, morfin och fentanyl.

En noggrann utredning

Under 2022 genomförde Läkemedelsverket, som en del av ett regeringsuppdrag, en grundlig granskning av möjligheterna för att göra naloxon nässpray receptfritt. Utredningen fokuserade på att navigera i det komplexa juridiska landskapet som omger förskrivningen och användningen av Naloxon. Resultatet av denna utredning är ett förslag som innebär att Naloxon kan bli receptfritt, förutsatt att kunden får nödvändig rådgivning från apotekspersonal.

Vikten av korrekt användning

Paulina Tuvendal, senior utredare vid Läkemedelsverket, uttrycker stor tillfredsställelse över att ha hittat en lösning. ”Det har varit avgörande för oss att säkerställa att användaren får ordentlig rådgivning för att användningen ska bli korrekt,” säger Tuvendal. Hon betonar att apotekspersonalens professionella rådgivning är nyckeln till att säkerställa att Naloxon används på rätt sätt.

Förutsättningar för receptfrihet

För att naloxon ska kunna bli receptfritt krävs en godkänd ansökan från ett företag med marknadsföringstillstånd för naloxon i Sverige. Läkemedelsverket har redan påbörjat förberedande arbete för att underlätta en smidig process vid en eventuell ansökan. Denna förändring syftar till att öka tillgängligheten av naloxon, vilket kan vara avgörande i akuta situationer av överdos.

Viktiga instruktioner för användning

Tuvendal understryker vikten av att förmedla korrekt information till användarna. ”Det är viktigt att förstå att det finns endast en dos i varje spray, den måste appliceras i näsborren, och man måste alltid ringa 112 vid en överdos,” förklarar hon. Dessa instruktioner är kritiska för att säkerställa att Naloxon används effektivt för att rädda liv.

Framtidsutsikter

Med detta förslag tar Sverige ett steg framåt i att bekämpa de allt för många dödsfallen som orsakas av narkotikaöverdoser. Genom att göra naloxon mer tillgängligt, med nödvändig rådgivning och stöd, kan fler liv räddas. Det återstår att se om och när detta förslag blir verklighet, men det representerar ett hoppfullt framsteg i den pågående kampen mot narkotikarelaterade kriser.