Dags att ta hudkontroll på allvar

Kontrollera dina hudfläckar!

Den drastiska ökningen av malignt melanom i Sverige är en nationell hälsofråga som inte får förbises. Med en ny Sifo-undersökning som visar att mer än hälften av svenskarna försummar regelbundna hudkontroller, är det tid att ringa i varningsklockorna. Man kan inte underskatta betydelsen av regelbunden hudkontroll, men många försummar detta vilket har bidragit till denna oroväckande trend.

Varför är regelbundna hudkontroller viktiga?

Tidig upptäckt räddar liv

Som Apotek Hjärtats chefsapotekare Annika Svedberg påpekar, är regelbunden självundersökning av kroppen avgörande för att upptäcka cancer i ett tidigt skede. Detta gäller inte bara melanom, utan alla typer av cancer. I ett tidigt skede ökar chansen för framgångsrik behandling exponentiellt.

Ålder och UV-exponering

En intressant och skrämmande aspekt är att genomsnittsåldern för diagnos av malignt melanom ligger runt 60–70 år. Fördröjningen mellan UV-exponering och sjukdomsdebut gör att det blir extra viktigt att hålla koll på hudförändringar, även i de högre åldersgrupperna.

Varför försummas hudkontrollen?

Osäkerhet och okunskap

27 procent av de som inte utför hudkontroller anger att de är osäkra på vad de ska leta efter. Detta indikerar att det råder en informationsbrist. Att lära ut hur man utför dessa kontroller bör vara en prioritet för vårdgivare och hälsoorganisationer.

Inga upplevda symtom

Liknande andel, 27 procent, anger att de inte upplever några fysiska eller psykiska symtom. Detta är problematiskt eftersom hudcancer kan vara asymptomatisk i tidiga stadier.

”Jag bryr mig inte”

En chockerande stor andel av männen – hela 11 procent – som inte kontrollerar sin hud uppger att de helt enkelt inte bryr sig. Detta kan vara ett uttryck för en större kulturell och psykologisk barriär som måste brytas ned.

ABCDE-metoden: En guide till självkontroll

Ett verktyg som varje person bör känna till är ABCDE-metoden, enligt Annika Svedberg. Metoden är enkel:

  • Assymetri: Är märket oregelbundet?
  • Borders: Är kanten på märket ojämn?
  • Colour: Varierar färgen på märket?
  • Diameter: Är märket 6 mm eller större?
  • Evolution: Har märket förändrats över tid?

Slutsatser och rekommendationer

Det är tydligt att vi har en väg att gå för att förbättra svenskarnas vana att regelbundet kontrollera sin hud. Utbildning och informationsspridning är nyckeln här, och det bör börja redan i unga år. Det är också viktigt med kulturell förändring där vi tar hand om vår kropp och ser hudkontroll som en självklarhet, inte som en valfri lyx.

Så nästa gång du står framför spegeln, ta några minuter att utföra en enkel självkontroll med ABCDE-metoden. Din framtid kan bero på det.

Den här artikeln bygger på en Sifo-undersökning utförd av Kantar Public på uppdrag av Apotek Hjärtat, med 4 232 intervjuer av allmänheten mellan 17-31 juli 2023.