Kimiya Näslund är ny kvalitetschef på Apotea

Apotea, som har positionerat sig som Sveriges största nätapotek, förstärker nu sitt fokus på kvalitet genom att rekrytera Kimiya Näslund som ny kvalitetschef. Hon kommer senast från Kronans Apotek där hon agerat som regionschef och besitter därmed omfattande erfarenhet från apoteksbranschen. Kimiya har dessutom tidigare arbetat med Apoteksgruppen, vilket ger henne en unik inblick i branschens dynamik. Men vilka förväntningar och planer har Kimiya för sin nya roll? Och hur kommer detta att påverka Apoteas framtida utveckling?

Kimiya kommer att spela en central roll i Apoteas ledningsgrupp och kommer att fokusera på kvalitetsarbete, läkemedelshantering och patientsäkerhet. Med ett team av 100 farmaceuter att samarbeta med uttrycker hon sin entusiasm: ”Jag är redan nu imponerad över Apoteas kvalitetsarbete och ser fram emot att utveckla detta vidare tillsammans med alla våra 100 farmaceuter”.

Bred bakrund i branschen

Vad som gör Kimiya till en särskilt intressant tillägg till Apoteas ledning är hennes breda erfarenhet. Hon har inte bara arbetat inom ledarskap som regionchef utan har även erfarenhet av att arbeta med specifika kvalitetsfrågor som läkemedelsansvarig och informationsapotekare. Denna breda erfarenhetsbas kommer säkerligen att vara en tillgång när det kommer till att identifiera och adressera områden för förbättring inom Apoteas verksamhet.

Fokus på förbättringsområden

Trots att Kimiya hyllar det befintliga kvalitetsarbetet på Apotea, ser hon också möjligheter för förbättringar: ”Även om Apotea har väldigt mycket på plats så finns det områden där jag ser att vi kan bli ännu bättre och jag ser fram emot att hugga tag i dessa”. Det är en uppfriskande ödmjukhet som visar att även ledande aktörer i branschen inte får vila på sina lagrar, utan ständigt måste sträva efter att utvecklas.

Med Kimiyas inträde i Apoteas ledningsgrupp, kan vi förvänta oss en förstärkning av företagets kvalitetsgarantier, vilket är centralt både för konsumentförtroende och regulatorisk efterlevnad. Detta skulle kunna översätta sig till högre kundnöjdhet och potentiellt en större marknadsandel i den konkurrensutsatta apoteksbranschen.